Spersonalizowana komunikacja

Jakie możliwości biznesowe oferuje spersonalizowana komunikacja multimedialna?

Spersonalizowana komunikacja multimedialna​ – W dobie Internetu i Social Media, niemal każda organizacja stoi przed wyzwaniem uruchomienia właściwych kanałów komunikacji z Klientem oraz ich efektywnego wykorzystania do realizacji celów biznesowych. 

Współczesne technologie wprowadzają nowe możliwości, które odpowiednio zastosowane, budują przewagę konkurencyjną na rynku. Prześledźmy to na przykładzie prywatnej kliniki, która świadczy kompleksowe usługi medyczne, takie jak konsultacje, badania oraz zabiegi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, firma uruchomiła system pozwalający na rezerwację wizyt oraz pobieranie wyników badań online. W tym celu klientom kliniki zostały udostępnione strona www oraz aplikacja smartphone. Automatyzacja tych procesów nie tylko wpłynęła pozytywnie na wizerunek organizacji, ale także ograniczyła koszty obsługi pacjentów.

Obsługa pacjenta

Okazało się że mimo dostępnych narzędzi, w trakcie rezerwacji wizyt pacjenci często oczekują dodatkowych wyjaśnień i w tym celu wykonują połączenia telefoniczne na recepcję. Z uwagi na konieczność identyfikacji rozmówcy oraz obowiązek informowania o nagrywaniu połączeń, proces znacznie się wydłuża co negatywnie wpływa na jego efektywność. Aby temu zaradzić, została podjęła decyzja o zintegrowaniu multimedialnej komunikacji w udostępnionych aplikacjach. Pacjenci zalogowani do systemu, mogą teraz bezpośrednio z aplikacji www lub smartphone, zestawić połączenie chat/audio/video z konsultantami pracującymi na recepcji. W ramach tej rozmowy są automatycznie identyfikowani, mogą akceptować wyświetlane na ekranie zgody, oraz przesyłać i odbierać dokumenty powiązane ze sprawą.

 

Konsultacje online

Zintegrowana multimedialna komunikacja z aplikacją dla pacjentów otworzyła nowe możliwości biznesowe. Analiza konsultacji medycznych pod kątem możliwości przeprowadzenia ich zdalnie, wykazała że przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. W wielu wypadkach jest to możliwe, a nawet zalecane ze względu na wysoką dostępność usługi. Do aplikacji www oraz smartphone zostały dodane usługi rezerwacja wizyty online oraz szybka konsultacja zdalna z lekarzem dyżurnym. Konsultacje mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem kanałów chat/audio/video. Pacjenci są automatycznie identyfikowani, a przed zestawieniem połączenia system dokonuje autoryzacji w celu weryfikacji uprawnień pacjenta. W trakcie rozmowy pacjent może wykonywać zdjęcia i przesyłać je do lekarza. Istnieje również możliwość przesyłania plików w obu kierunkach. Zarówno treść rozmowy jak i przekazywane materiały są archiwizowane i mogą stanowić dokumentację medyczną pacjenta. Uruchomienie zdalnej konsultacji nie tylko zwiększyło dostępność usługi, ale także zwiększyło dostępność lekarzy specjalistów którzy mogą je świadczyć.

Powyżej przedstawiliśmy przykład wykorzystania systemu Conpeek do rozwoju usług w organizacji z wykorzystaniem spersonalizowanej komunikacji multimedialnej. Zastosowanie omówionych narzędzi wpłynęło na optymalizację kosztów, zwiększenie dostępności świadczonych usług oraz otworzyło nowe możliwości współpracy z partnerami w biznesie. 

Komunikacja multimedialna - kluczowe elementy które zapewniają sukces to:

  • Communication SDK  – narzędzia pozwalające na łatwą integrację komunikacji w Conpeek z zewnętrznymi aplikacjami (JavaScript/Android/IoS)
  • Invitation Link  – mechanizm pozwalający na generowanie i udostępnianie linków do projektów, umożliwiających szybkie zestawianie połączeń na wybranych kanałach.
  • Unified Communications  – obsługa połączeń na kanałach chat/audio/video

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.