Centrala PABX

Swobodna komunikacja w przedsiębiorstwie

Nasze rozwiązanie PABX to gotowy system Unified Communication, który umożliwi Ci sprawne przesyłanie informacji między zespołami obsługi klienta.

Zobacz, jak centrala telefoniczna PABX Conpeek
wzmocni Twój biznes

Popraw wydajność pracy

Organizuj multimedialne konferencje z dostępem z dowolnego miejsca. Odbierz wszystkie połączenia przychodzące i skieruj klienta bezpośrednio do odpowiedniego zespołu. Wykorzystaj narzędzia do komunikacji dla pracowników mobilnych.

Centrala pabx Conpeek -Zwiększ wydajność pracy
Centrala pabx Conpeek -obniż koszty swojego call center

Obniż koszty

Dostarcz pracownikom narzędzia do pracy zdalnej. Zautomatyzuj  konfigurację telefonów IP. Obniż koszty wdrożenia infrastruktury telekomunikacyjnej i zlikwiduj koszty komunikacji wewnątrz firmy.

Szybko wykonaj integracje

Inicjuj połączenia z zewnętrznych aplikacji i wykorzystaj istniejące bazy do stworzenia książki adresowej. Przekazuj do zewnętrznych systemów istotne informacje o połączeniach. Usprawnij logowanie do systemu z wykorzystaniem SSO.

szybko wykonuj integrację
Zwiększenie bezpieczeństwa danych

Zwiększ bezpieczeństwo danych

Chroń informacje dzięki szyfrowanemu połączeniu. Stosuj podwójne logowanie i system kontroli uprawnień. Wykonuj automatyczną kopię zapasową i zabezpiecz się przed utratą danych.

Wybierz centrale PABX typu all-in-one

Wszystkie narzędzia PABX udostępniamy w ramach jednej aplikacji w modelu cloud lub on-premise. Dzięki temu możesz błyskawiczne uruchomić usługę, a swoim konsultantom zapewnić intuicyjne korzystanie z systemu z dowolnego miejsca na świecie.

Centrala PABX
Conpeek

Komfort pracowników to lepsza jakość komunikacji z klientem. Dlatego nasza centrala PABX to rozwiązania, które ułatwiają współpracę zespołów obsługi klienta.​

Zobacz jak działa Conpeek

Poznaj funkcje oprogramowania do PABX od Conpeek

Basic calls

Realizuj dwukierunkowe połączenia wewnętrzne oraz do publicznej sieci PSTN

Recording

Nagrywaj połączenia na wszystkich dostępnych kanałach komunikacji

Clip

Prezentuj numer wywołującego

Clir

Zastrzeżgaj prezentację numeru przy połączeniach wychodzących.

Do not disturb

Automatyczne odrzucaj połączenia przychodzące

Speed dial

Szybko wybieraj połączenia

Centrala pabx Conpeek komunikacja z klientem

Consultation

Prowadź konsultację poprzez zawieszenie aktualnego połączenia i wykonanie kolejnego.

N-way call

Dołącz konsultowane osoby do wspólnej rozmowy (Ad-Hoc Conference).

Conference Bridge

Twórz pokoje konferencyjne (Meet-Me Conference).

IVR

Graficznie twórz zagnieżdżone drzewa decyzyjne IVR.

Voicemail

Pozostaw wiadomości głosowe dla użytkownika.

Call waiting

Wprowadź kolejkowanie połączeń przychodzących do użytkownika.

oprogramowanie call center cdr

Hot desk

Loguj się na telefonach IP pozwalających na korzystanie z urządzenia przez wielu użytkowników.

Addres book

Zarządzaj książkami adresowymi udostępnianymi dla użytkowników.

CDR

Miej dostęp do szczegółowych informacji o połączeniach.

Billing

Taryfikuj połączenia wychodzące zgodnie ze skonfigurowanymi regułami.

Call policy

Zarządzaj uprawnieniami do realizacji połączeń przychodzących i wychodzących.

Anti Fraud

Automatyczne blokuj ruch wychodzący zgodnie z ustawionymi regułami.

Call transfer

Transferuj trwające połączenie w wybrany sposób:

Presence (BLF)

Monitoruj stan użytkownika z możliwością przejęcia rozmowy przychodzącej.

Call pickup group

Przechwytuj połączenia przychodzące do wybranej grupy użytkowników.

Call Forwarding

Przekierowuj połączeń przychodzące zgodnie z wybranymi kryteriami
oprogramowanie call center users

Hunting group

Zarządzaj dystybucją połączeń przychodzących do określonej grupy użytkowników zgodnie z wybraną strategią.

Centrala PABX Conpeek - hounting groups

Auto provisioning

Zarządzaj dystybucją połączeń przychodzących do preslonej grupy użytkowników zgodnie z wybraną strategią.

Chcesz sprawdzić, jak działa centrala PABX Conpeek?

Skontaktuj się z nami, a uzyskasz dostęp do wersji demonstracyjnej centrali telefonicznej PABX Conpeek

Podczas prezentacji demo dowiesz się: