Unified Communication

page graphics

Unified Communication

Integracja różnych środków komunikacji sprawia, że można pozostawać w kontakcie z klientem bez względu na miejsce pobytu. Wszystkie środki komunikacji, urządzenia i media w unified communication Conpeek są zintegrowane. W zależności od potrzeb komunikacja może odbywać się z wykorzystaniem kanałów chat, audio lub video z możliwością udostępniania pulpitu oraz przesyłania plików i zdjęć.

Integracja różnych środków komunikacji sprawia, że można pozostawać w kontakcie z klientem bez względu na miejsce pobytu. połączenie kanałów chat audio i video w unified communication
page graphics

Multimedia

Użytkownicy systemu Conpeek mają możliwość zastosowania w komunikacji kanałów chataudio oraz video, w zależności od potrzeb biznesowych oraz wykorzystywanych urządzeń.

Chat

Kanał chat zawiera funkcjonalność file transfer, która pozwala na przesyłanie w czasie połączenia dowolnych plików w obu kierunkach.

Video

Kanał video zawiera funkcjonalność screen share, która pozwala na prezentowanie innym uczestnikom spotkania pulpitu lub wybranej aplikacji.

Możliwość uruchomienia w unified communication kanałów takich jak chat audio video. Prosty panel obsługi
page graphics

Multiaccess

Użytkownicy systemu Conpeek, w celu zapewnienia wysokiej dostępności na wybranych kanałach komunikacji mogą korzystać z trzech rodzajów urządzeń.

sterowanie aplikacją contact center możliwość uruchamiania trzech kanałów komunikacji web link line link i external link

web-link

Komunikator web który może być uruchamiany w przeglądarkach internetowych wspierających technologie HTML5 oraz WebRTC. Wspierane są kanały chat, audio oraz video. Dostępna jest lekka wersja komunikatora którą można zainstalować na urządzeniach smartphone z systemem operacyjnym Android/IOS.

line-link

Aplikacje SoftPhone oraz urządzenia IPPhone korzystające z protokołu SIP 2/0. Wspierane są kanały audio oraz video. Szeroka gama i różnorodność urządzeń tego typu na rynku, pozwala na doskonałe dopasowanie konfiguracji do potrzeb biznesowych

external-link

Telefon komórkowy, dzięki któremu każdy mobilny użytkownik systemu jest dostępny bez względu na dostępność sieci Internet. Z uwagi na wykorzystanie sieci mobilnej dostępny jest tylko kanał audio.

banner

Link Switch

Użytkownicy systemu Conpeek mogą przełączać rozmowę pomiędzy urządzeniami w trakcie trwania połączenia. Dzięki tej funkcjonalności odchodząc od biurka nie trzeba przerywać rozmowy, a wystarczy przełączyć ją na telefon komórkowy.
Program conpeek funkcjonalność switch link w unified messaging program do obsługi call center.
top banner

Predictible Routing

Użytkownicy systemu Conpeek mogą jednocześnie korzystać z wielu różnego typu urządzeń. Dla każdego z nich jest możliwość określenia priorytetu oraz czasu wykonywania połączenia. Dodatkowo użytkownik może zarządzać swoją dostępnością poprzez włączanie tylko wybranych urządzeń. System zgodnie z oczekiwaniami wykonuje próby zestawienia połączenia z wybranym użytkownikiem uwzględniając wymagane kanały komunikacji oraz dostępność i priorytety urządzeń.