PABX

banner conpeek
pbx conpeek

PABX

Większość istniejących procesów komunikacyjnych w przedsiębiorstwach jest opartych na standardowych funkcjonalnościach PABX. Conpeek zawiera w sobie pełną implementację PABX. W łatwy sposób można przenieść aktualną konfigurację, a następnie przystąpić do modyfikacji pozwalających na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.

top banner conpeek

Basic Calls

Dwukierunkowa realizacja połączeń wewnętrznych oraz do publicznej sieci PSTN.

Recording

Nagrywanie połączeń na wszystkich dostępnych kanałach komunikacji.

CLIP

Prezentacja numeru wywołującego.

CLIR

Zastrzeżenie prezentacji numeru przy połączeniach wychodzących.

Do Not Disturb (DND)

Automatyczne odrzucanie połączeń przychodzących.

Speed Dial

Szybkie wybieranie połączeń.

Konsultacja poprzez zawieszenie aktualnego połączenia i wykonanie kolejnego.

Consultation

Konsultacja poprzez zawieszenie aktualnego połączenia i wykonanie kolejnego.

N-Way Call

Dołączanie konsultowanych osób do wspólnej rozmowy (Ad-Hoc Conference).

Conference Bridge

Tworzenie pokojów konferencyjnych (Meet-Me Conference).

Interactive Voice Response (IVR)

Graficzne tworzenie zagnieżdżonych drzew decyzyjnych IVR.

Voicemail

Pozostawianie wiadomości głosowych dla użytkownika.

Personal Queue

Kolejkowanie połączeń przychodzących do użytkownika.

Dostęp do szczegółowych informacji o połączeniach.

Hot Desk

Logowanie na telefonach IP, pozwalające na korzystanie z urządzenia przez wielu użytkowników.

Address Book

Zarządzanie książkami adresowymi udostępnianymi użytkownikom.

Call Detail Records (CDR)

Dostęp do szczegółowych informacji o połączeniach.

Billing

Taryfikacja połączeń wychodzących zgodnie ze skonfigurowanymi regułami.

Call Policy

Zarządzanie uprawnieniami do realizacji połączeń przychodzących i wychodzących.

Anti Fraud

Automatyczne blokowanie ruchu wychodzącego zgodnie z ustawionymi regułami.

conpeek

Presence (BLF)

Monitorowanie stanu użytkownika
z możliwością przejęcia rozmowy przychodzącej.

Call Trensfer

Transfer trwającego połączenia
w wybrany sposób.

  • Consultaive Transfer
  • Blind Transfer

Call Pickup Group

Przechwytywanie połączeń przychodzących do wybranej grupy użytkowników.

contact center

Call Forwarding

Przekierowania połączeń przychodzących zgodnie z wybranymi kryteriami.

ALWAYS

TIMEOUT

BUSY

Przekierowania połączeń przychodzących zgodnie z wybranymi kryteriami.

UNAVAILABLE

SELECTIVE

SCHEDULE

contact center

Hunting Group

Dystrybucja połączeń przychodzących do wybranej grupy użytkowników zgodnie z wybraną strategią.

Top Down

Random

Ring All

Round Robin

Dystrybucja połączeń przychodzących do wybranej grupy użytkowników zgodnie z wybraną strategią.

Auto Provisioning

Automatyczne konfigurowanie telefonów IP zgodnie z ustawieniami w systemie.

yealink
grandstream
polycom
cisco