Project Concept

page graphics

Project Concept

Użytkownicy obsługujący procesy biznesowe w organizacji są grupowani w projekty. Conpeek pozwala na macierzowe zarządzanie zasobami ludzkimi, co przekłada się na bardzo elastyczną organizację pracy.

project concept conpeek callme

Multi Project

Konsultant może jednocześnie pracować w wielu projektach. Pozwala to na dynamiczne przydzielanie właściwych osób do realizacji celów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji.
Konsultant może jednocześnie pracować w wielu projektach. Pozwala to na dynamiczne przydzielanie właściwych osób do realizacji celów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji Do wyboru callme
banner

Project State

Projekt można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć. Wyłączenie projektu powoduje automatyczne wyłączenie konsultantów z pracy w projekcie oraz zastopowanie usług zestawiających połączenia wychodzące z tego projektu, takich jak VoiceCampaign, CallMe czy VoicePolling. Czynność tę można zautomatyzować poprzez ustawienie harmonogramu dla projektu.

top banner

Consultant State

Konsultant może mieć w systemie trzy podstawowe stany oraz dwa rodzaje przerw.
w project concept konsultant może mieć w systemie trzy podstawowe stany oraz dwa rodzaje przerw.
Aby obsługiwać połączenia w projekcie, użytkownik musi być w trybie ONLINE.

Conpeek umożliwia zdefiniowanie własnych rodzajów przerw typu BUSINESS
oraz COFFEE, co pozwala na dostosowanie raportowania do potrzeb biznesowych.

Conpeek pozwala na ustawienie harmonogramu pracy konsultanta, zgodnie z którym system automatycznie zmienia stany użytkownika.

Konsultant może mieć w systemie trzy podstawowe stany oraz dwa rodzaje przerw. w callme
naglowek bottom banner

Consultant State

Elastyczne zarządzanie prezentacją dla połączeń wychodzących pozwala na poprawną identyfikację projektu, właściwe kierowanie oddzwonień oraz maksymalizację skuteczności dodzwaniania. Conpeek umożliwia ustawienie pożądanej strategii wyboru numeru do prezentacji dla połączeń wychodzących w ramach danego projektu.
PROJECT

Prezentacja numerem głównym projektu.

POOL RANDOM

Prezentacja losowo wybranym numerem ze wskazanej puli.

POOL DEFAULT

Prezentacja domyślnym numerem ze wskazanej puli.

naglowek topbanner

Consultant Channels

Konsultant może w projekcie obsługiwać wybrane kanały komunikacji:
W ramach projektu można włączyć opcję multichat, pozwalającą na obsługę wielu połączeń na kanale komunikacji chat jednocześnie. Skutkuje to znacznym zwiększeniem efektywności pracy konsultantów bez negatywnego wpływu na jakość obsługi Klienta.
Konsultant może w projekcie obsługiwać wybrane kanały komunikacji.

Audio

E-mail

Voicemail

Video

SMS

webmessage

chat

Fax

Facebook

Consultant Mode

Konsultant może pracować w projekcie w określonych trybach pracy:

Inbound

Obsługa połączeń przychodzących w ramach projektu (Direct/ACD).

OUTBOUND

Obsługa połączeń wychodzących w ramach projektu (CallMe/VoiceCampaign).

BLENDING

Tryb mieszany INBOUND/OUTBOUND.

DISABLED

Tymczasowe wyłączenie konsultanta z pracy w projekcie.

Conpeek pozwala na określenie minimalnej liczby konsultantów w projekcie obsługujących ruch przychodzący. W razie potrzeby system cyklicznie przełącza użytkowników z trybu blending na inbound w celu spełnienia tego wymagania.

Conpeek pozwala na ustawienie harmonogramu pracy konsultanta w projekcie, zgodnie z którym system automatycznie zmienia stany użytkownika.

Obsługa połączeń wychodzących callme voicecampaign
banner

Consultant Outbound Project

Konsultant może wybrać projekt w ramach którego wykonuje ręczne połączenia. Do takich połączeń mają zastosowanie wszystkie parametry danego projektu, w szczególności wybór odpowiedniego numeru do prezentacji.
top banner

Consultant Selection

Conpeek udostępnia zaawansowane mechanizmy pozwalające na dobór właściwego użytkownika do obsługi połączenia przychodzącego lub wychodzącego. Podstawowym parametrem określającym metodę wyboru konsultanta jest strategia.

TOP DOWN

Wybór zawsze zgodnie z pozycją konsultanta w projekcie.

SCORE

Wybór zgodnie z oceną konsultanta w projekcie.

RING ALL

Wybór wszystkich konsultantów w projekcie.

LEAST TALK COUNT

Wybór konsultanta który przeprowadził najmniej rozmów.

ROUND ROBIN

Wybór w koło zgodnie z pozycją konsultanta w projekcie.

RANDOM

Losowy wybór konsultanta w projekcie.

LEAST TALK TIME

Wybór konsultanta który rozmawiał najkrócej.

LONGEST IDLE

Wybór konsultanta najdłużej oczekującego na rozmowę.

Conpeek udostępnia zaawansowane mechanizmy pozwalające na dobór właściwego użytkownika do obsługi połączenia przychodzącego lub wychodzącego. Podstawowym parametrem określającym metodę wyboru konsultanta jest strategia.
Conpeek udostępnia zaawansowane mechanizmy pozwalające na dobór właściwego użytkownika do obsługi połączenia przychodzącego lub wychodzącego. Podstawowym parametrem określającym metodę wyboru konsultanta jest strategia.

POSITION

Pozycja konsultanta brana pod uwagę dla strategii TOP DOWN i ROUND ROBIN

SCORE

Ocena konsultanta brana pod uwagę dla strategii SCORE. Decyduje również o wyborze skryptu rozmowy.

TIER

Warstwa w projekcie do której jest przypisany konsultant. Jeśli w projekcie jest włączony mechanizm warstw, w pierwszej kolejności system wybiera użytkowników z warstwy pierwszej, a w miarę wydłużania się czasu oczekiwania na połączenie, dołącza kolejne warstwy.

PRIORITY

Priorytet projektu dla danego konsultanta. Jeśli użytkownik pracuje w wielu projektach, system przydziela go do rozmów zgodnie z ustawionymi priorytetami.

Project Recording

W Conpeek można włączyć nagrywanie wybranych kanałów dla wszystkich połączeń w projekcie. W zależności od uprawnień, użytkownicy systemu mogą wyszukać połączenia powiązane z projektem oraz pobrać lub odsłuchać nagrania. Dodatkowo istnieje możliwość udostępnienia nagrania poprzez wygenerowany tymczasowo link https.

After Call Work

Ustawienie parametru ACW w projekcie, powoduje że konsultant po zakończeniu połączenia nie jest przez określony czas przydzielany do kolejnych połączeń. Dzięki temu może swobodnie wykonać dodatkowe zadania związane z rozmową. Użytkownik, w zależności od uprawnień, może w dowolnym momencie zakończyć lub przedłużyć przerwę ACW.

Ustawienie parametru ACW w projekcie, powoduje że konsultant po zakończeniu połączenia nie jest przez określony czas przydzielany do kolejnych połączeń. Dzięki temu może swobodnie wykonać dodatkowe zadania związane z rozmową. Użytkownik, w zależności od uprawnień, może w dowolnym momencie zakończyć lub przedłużyć przerwę ACW.
Ustawienie parametru ACW w projekcie, powoduje że konsultant po zakończeniu połączenia nie jest przez określony czas przydzielany do kolejnych połączeń. Dzięki temu może swobodnie wykonać dodatkowe zadania związane z rozmową. Użytkownik, w zależności od uprawnień, może w dowolnym momencie zakończyć lub przedłużyć przerwę ACW.

Fail Break

W Conpeek można ustawić wyłączenie konsultanta z pracy w projekcie na określony czas,w przypadku nieudanej próby zestawienia z nim połączenia (REJECT/TIMEOUT). Pozwala to na skuteczne zredukowanie czasu podjęcia połączenia poprzez pomijanie użytkowników którzy nie mogą w danym momencie prowadzić konsultacji.