FAQ: Kolejki i Priorytety

By in
179
FAQ: Kolejki i Priorytety
Czym jest sprawa w kolejce?

Jest to oczekujące połączenie przychodzące lub oczekujące automatyczne połączenie wychodzące.

Kiedy nie ma konsultanta, który mógłby w danej chwili obsłużyć połączenie przychodzące i na projekcie uruchomiona jest kolejka dla połączeń przychodzących, połączenie czeka na obsłużenie jako sprawa w tej kolejce.

W przypadku dialera preview/progressive/predictive do kolejki projektu trafia tyle  spraw do przedzwonienia, ile jest jednoczesnych połączeń dla danej kampanii.

Czym jest kolejka projektu?

Kolejka projektu jest to zbiór oczekujących na obsłużenie spraw (połączeń przychodzących i/lub automatycznych połączeń wychodzących).

Kiedy priorytet jest wyższy niż inny?

Priorytet o mniejszej wartości liczbowej ma większe znaczenie (jest wyższy)

Jakie istnieją priorytety związane z kolejkowaniem uczestników?

  Priorytet kolejki na projekcie (PP)
♦  Projekt->Edycja projektu->Kolejka->Priorytet Kolejki

Jakie istnieją priorytety związane z kolejkowaniem uczestników?

  Priorytet konsultanta w projekcie (PK)
  Projekt->Edycja->Konsultanci->Kliknięcie w kolumnę priorytet

  Priorytet sprawy w kolejce (PM)
Dla ruchu przychodzącego Projekt->Ustawienia->Kolejka->Domyślny Priorytet uczestnika w kolejce

kolejka projekty priorytet

  Dla dialerów w trakcie dodawania sprawy -> Usługi -> Kampania głosowa -> Edycja -> Sprawy -> Dodaj

W jakiej kolejności brane są pod uwagę priorytety?

W pierwszej kolejności brany jest pod uwagę priorytet kolejki na projekcie (PP).
W drugiej kolejności brany jest pod uwagę priorytet konsultanta w projekcie (PK).
W trzeciej kolejności brany jest pod uwagę priorytet sprawy w kolejce (PM).
Ostatecznie zostanie wybrana sprawa, która najdłużej oczekuje.

Przypadek 1:

Projekt A – PP 100, sprawy w kolejce: Sprawa_1(PM 100), Sprawa_2(PM 100), Sprawa_3(PM 100)
Projekt B – PP 90, sprawy w kolejce: Sprawa_4(PM 100), Sprawa_5(PM 100), Sprawa_6(PM 100)
konsultant K1 pracuje w:

  Projekcie A – PK 90
  Projekcie B – PK 100

W momencie zwolnienia konsultanta K1 dostanie on sprawę oczekującą w kolejce projektu B, bo ma ona najwyższy priorytet. Ponieważ wszyscy uczestnicy kolejki projektu B mają ten sam priorytet, zostanie zarezerwowany dla sprawy, która oczekuje najdłużej

PP – Priorytet kolejki na projekcie; PK – Priorytet konsultanta w projekcie; PM – Priorytet sprawy w kolejce;

Przypadek 2:

Projekt A – PP 100, sprawy w kolejce: Sprawa_1(PM 100), Sprawa_2(PM 100), Sprawa_3(PM 100)
Projekt B – PP 100, sprawy w kolejce: Sprawa_4(PM 100), Sprawa_5(PM 100), Sprawa_6(PM 100)
konsultant K1 pracuje w:

  Projekcie A – PK 90
  Projekcie B – PK 100

W momencie zwolnienia konsultanta K1 dostanie on uczestnika oczekującego w kolejce projektu A, ponieważ Projekty A i B mają taki sam priorytet, ale konsultant K1 ma wyższy priorytet w projekcie A. Wszystkie sprawy w kolejce projektu A mają ten sam priorytet, więc konsultant K1 zostanie zarezerwowany dla sprawy, która oczekuje najdłużej.

PP – Priorytet kolejki na projekcie; PK – Priorytet konsultanta w projekcie; PM – Priorytet sprawy w kolejce;

Przypadek 3:

Projekt A – PP 100, sprawy w kolejce: Sprawa_1(PM 100), Sprawa_2(PM 30), Sprawa_3(PM 100)
Projekt B – PP 100, sprawy w kolejce: Sprawa_4(PM 20), Sprawa_5(PM 100), Sprawa_6(PM 20)
konsultant K1 pracuje w:

  Projekcie A – PK 90
  Projekcie B – PK 100

W momencie zwolnienia konsultanta K1 zostanie zarezerwowany dla sprawy Sprawa_2 oczekującej w kolejce projektu A.

PP – Priorytet kolejki na projekcie; PK – Priorytet konsultanta w projekcie; PM – Priorytet sprawy w kolejce;